Suport pentru dezvoltarea afacerilor şi angajaților din regiunile beneficiare ale proiectului PNUD-Elveția "Piețe Reziliente și Incluzive în Moldova"

Oferim 6 tipuri de suporturi pentru antreprenori și angajați în cele 3 micro-clustere din 3 micro-regiuni:

Ovi-caprin din micro-regiunea Cimișlia-Basarabeasca;

Cultivarea și procesarea plantelor medicinale și aromatice din regiunea Nisporeni-Hîncești-Strășeni-Ungheni;

Turismul rural din micro-regiunea Dubăsari-Criuleni.

Lot 1

Consolidarea tehnică a întreprinderilor

Lot 2

Formalizarea juridică a activității economice existente

Lot 3

Inițierea afacerii de către migranți reveniți

Lot 4

Validarea competențelor profesionale pentru migranți reîntorși

Lot 5

Creșterea calificării angajaților noi și/sau existenți la întreprinderi

Lot 6

Formarea profesională inițială și/sau recalificarea angajaților sau a persoanelor care intenționează să se (auto)angajeze

Numărul de beneficiarii, sumele, și beneficiarii eligibili

Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul Programului:

Lot 1: 50 beneficiari, câte 36 000 lei, 10% contribuție proprie

Agenți economici activi din cele 3 lanțuri valorice care doresc să consolideze echiparea tehnică a întreprinderii

Lot 2: 25 beneficiari, câte 36 000 lei

Antreprenori (persoane fizice) care vor să-și lanseze sau să-și formalizeze afacerea

Lot 3: 50 beneficiari, câte 36 000 lei

Persoane fizice cu statut de migrant revenit, care doresc să-și lanseze/relanseze o afacere

Lot 4: 25 beneficiari, câte 9 000 lei

Persoane fizice cu statut de migrant revenit, care doresc să-și valideze competențele sau să-și sporească competențele

Lot 5: 120 beneficiari, câte 9 000 lei, 10% contribuție proprie

Agenți economici activi care doresc să-și ridice nivelul de calificare a angajaților

Lot 6: 30 beneficiari, câte 18 000 lei

Persoane fizice angajate sau care intenționează să se (auto)angajeze, care doresc să-și îmbunătățească nivelul de calificare sau să se recalifice profesional

image

Lanțurile valorice și localitățile eligibile

Acest Program de suport financiar nerambursabil țintește asistența activităților economice în următoarele domenii de specializare și unități administrativ-teritoriale:

Zootehnie (ovine și caprine)

Toate UAT de nivelul 1 din raioanele Cimișlia și Basarabeasca

Plante medicinale, aromatice și oleaginoase

Toate UAT de nivelul 1 din raioanele Nisporeni, Strășeni, Hîncești și Ungheni

Turism rural

Toate UAT de nivelul 1 din r. Criuleni și Dubăsari.

Următoarele 5 localități sunt prioritare:

Coșnița

Pîrîta

Doroțcaia

Criuleni

Slobozia Dușca

image

Cheltuieli eligibile

Suportul pentru îmbunătățirea oportunităților de angajare și re-integrare economică în comunitățile țintă vizează:

Lot 1

Achiziția echipamentelor/mijloace fixe care permite firmelor beneficiare din cele 3 lanțuri valorice să creeze, să păstreze și/sau să îmbunătățească locurile de muncă existente

Lot 2

Finanțarea costurilor pentru înregistrarea și lansarea legală a activității întreprinderii (cheltuieli de consultanță juridică/contabilă/antreprenorială sau alte servicii relevante, inclusiv cheltuieli administrative și/sau maximum 30% din intervenție pentru procurare de bunuri cu valoare mică)  

Lot 3

Servicii de consultanță relevante (dezvoltarea planurilor de afaceri, cercetare de piață, consultanță juridică, servicii contabile, aplicarea la finanțare și consultanță fiscală) pentru migranții care revin și doresc să lanseze noi afaceri sau să reia afaceri inactive în lanțurile valorice vizate

Lot 4

Finanțarea costurilor legate de certificarea și/sau validarea abilităților informale dobândite în străinătate conform listei de meserii și profesii din cadrul Centrelor de validare a competențelor profesionale (Anexa 4d.)

Lot 5

Finanțarea costurilor (servicii, coach-ing, mentorat) legate de instruirea și formarea atât a angajaților existenți, cât și a celor noi în lanțurile valorice vizate

Lot 6

Burse/vouchere pentru formarea profesională inițială sau recalificare

image

Documente necesare

Fiecare solicitant trebuie să completeze formularul și să semneze declarația de proprie răspundere și acord prelucrare date personale. Adițional, pentru fiecare lot, trebuie anexate următoarele documente:

Lot 1 și 5

-Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (nu mai vechi de 3 luni)

-Oferta comercială preliminară pentru echipament cofinanțat (lot 1) sau ofertă pentru cursurile de instruire solicitate (lot 5)

-Certificat lipsa datorii față de bugetul public

Lot 2 și 6

-Copia buletinului de identitate

Lot 3 și 4

-Copia buletinului de identitate

-Contract de muncă din țara de reintoarcere SAU documente ce confirmă transferuri salariale (venituri din străinătate) SAU Copia pașaportului străin (imaginile care demonstrează data întoarcerii, țara de proveniență)

Criterii de eligibilitate

Toate dosarele depuse trebuie să fie complete pentru a fi eligibile

Lot 1

 • Entitate juridică, legal înregistrată
 • Entitatea juridică își desfășoară activitatea într-o localitate din micro regiunile eligibile
 • Angajament apentru asigurarea co-finanțării în mărime de minimum 10% din valoarea totală a achiziției (intervenției)
 • Finanțarea solicitată este destinată pentru procurare de mijloace fixe (echipamente și utilaje)
 • Agentul economic nu este în proces de insolvabilitate și nu are datorii față de bugetul public

Lot 2

 • Persoană fizică, rezident al Republicii Moldova (inclusiv refugiat din Ucraina cu statut legal), cu vârsta de peste 18 ani
 • Persoană fizică, care desfășoară o activitate economică informală într-o localitate din micro regiunile eligibile
 • Finanțarea solicitată este destinată pentru înregistrarea și lansarea legală a activității întreprinderii (cheltuieli de consultanță juridică și/sau contabilă, și/sau antreprenorială sau alte servicii relevante, cheltuieli administrative și/sau maximum 30% din suma totală a suportului acordat destinată achiziționării de bunuri cu valoare mică)

Lot 3

 • Persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cu vârsta de peste 18 ani
 • Persoană fizică – migrant revenit din străinătate Notă: Persoana s-a aflat cel puțin 3 luni în afara Republicii Moldova în scop de muncă sau studii, și a revenit în țară cel târziu 8 ani în urmă (după 01.01.2016).
 • Finanțarea solicitată este destinată pentru înregistrarea sau relansarea legală a activității întreprinderii (cheltuieli de consultanță juridică, contabilă, antreprenorială, inclusiv suport și consultanța în aplicarea pentru acces la finanțare din alte surse (AIPA, Femei în Afaceri, Start Up pentru Tineri)
 • Există un angajament al beneficiarului de a nu părăsi țara în următorii 3 ani după încheierea proiectului

Lot 4

 • Persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cu vârsta de peste 18 ani
 • Persoană fizică – migrant revenit din străinătate Notă: Persoana s-a aflat cel puțin 3 luni în afara Republicii Moldova în scop de muncă sau studii, și a revenit în țară cel târziu 8 ani în urmă (după 01.01.2016).
 • Finanțarea solicitată este destinată pentru acoperirea costurilor aferente serviciilor de validare a competențelor profesionale dobândite în context informal și nonformal în străinătate, conform Regulamentului nr. 1746 din 19 septembrie 2022, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (mai multe detalii: aici).
 • Există un angajament al beneficiarului de a nu părăsi țara în următorii 3 ani după încheierea proiectului

Lot 5

 • Entitate juridică, legal înregistrată
 • Entitatea juridică își desfășoară activitatea într-o localitate din micro regiunile eligibile
 • Există scrisoare de garanție pentru asigurarea co-finanțării în mărime de minimum 10% din valoarea totală a intervenției (proiectului)
 • Finanțarea solicitată este destinată pentru acoperirea costurilor de formare profesională continuă a angajaților (cursuri de scurta durata, stagiu profesional, mentorat/coaching, cursuri de perfecționare)
 • Agentul economic nu este în proces de insolvabilitate și nu are datorii față de bugetul public

Lot 6

 • Persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cu vârsta de peste 18 ani
 • Persoană fizică care este angajată sau intenționează să se (auto)angajeze într-o localitate din micro regiunile eligibile
 • Finanțarea solicitată este destinată pentru acoperirea costurilor pentru cursuri de formare inițială sau recalificare profesională a beneficiarului
 • Există un angajament al beneficiarului de a nu părăsi țara în următorii 3 ani după încheierea proiectului

Așteptăm propunerea ta pentru concurs!

Solicită acum completând formularele online, sau descracă-le pentru a le completa și trimite dosarul cu toate anexele necesare la adresa proiecte.progrup@gmail.com menționând în titlu Lotul și numele companiei/persoanei aplicante

Informații de contact

Pentru întrebări contactați Echipa de Implementare:

image

E-mail

proiecte.progrup@gmail.com

image

Telefon

Responsabil zona Cimișlia-Basarabeasca:
069 419 996

Responsabil zona Nisporeni-Hîncești-Strășeni-Ungheni:        
069 823 239

Responsabil zona Dubăsari-Criuleni:
060 319 996

image

Website

cca-ngo.org